Detta är Tandhälsoförbundet

Tf_logga_2020.png#asset:119


Detta är Tandhälsoförbundet

Förbundet ger stöd och information till medlemmarna och driver på samhällsutvecklingen mot en bättre och för patienten billigare tandvård. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandhälsoförbundet arbetar för:

  • Att tandvården ska ingå i den allmänna hälso- och sjukvården.
  • Att tandvårdsskadade ska har rätt till samma vård som gäller andra sjukdomar liksom till de hjälpmedel som behövs.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandhälsoförbundet! Medlemsavgiften är 225 kr/år i den ingår förbundets informationsfoldrar plus medlemstidningen 4 ggr/år. Se mer om vår verksamhet på www.tf.nu. Ge gärna en gåva till vårt viktiga arbete på bg 226-4885 (Swedbank).