Antioxidantbehandling

Oxidativ stress och antioxidanter
En del av kvicksilvers negativa effekter kan minska genom kosttillskott. Antioxidanter som C- och E-vitaminer omhändertar fria radikaler och minskar därmed den oxidativa stressen. Enbart detta medför minskade sjukdomsrisker.

Grönsaker.jpg#asset:92

Vitaminer och mineraler behövs också för att binda kvicksilver och föra ut det ur kroppen. Därmed förbättras avgiftningen. Särskilt viktigt är att detta fungerar under och efter själva amalgamsaneringen då även duktiga tandläkare orsakar viss exponering för kvicksilverånga.

Vitamin B12 nyckelfaktor i avgiftningen
Den tidigare amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala följde upp och forskade om tillfrisknandet efter amalgamsanering. De konstaterade att antioxidantbehandling var nödvändigt efter amalgamsanering för att patienterna skulle tillfriskna. Det är också Tf-medlemmarnas erfarenhet.

Uppföljning av hälsan hos Tf:s medlemmar gjordes i det så kallad HET-projektet (Är de verkligen sjuka?) och visade att många förbättrades av vitamin B12 injektioner. Vitamin B12 deltar bland annat i kroppens avgiftning och en anledning till känslighet för kvicksilver kan vara försämrad avgiftningskapacitet. Vitamin B12-brist kan vara genetiskt betingad.

top-background-2.jpg#asset:72

Rekommenderade kosttillskott per dag
Kosttillskott behövs dels några månader innan en sanering för att optimera immunförsvaret och kroppens egen avgiftning. Se rekommenderade mängder nedan.

Dels behövs extra tillskott i samband med saneringen. C-vitamindosen bör öka strax före saneringen och några dagar efter. C-infusioner är effektivt för många som är sjuka av sina amalgamfyllningar under själva saneringen. Det är dock svårt att få i Sverige. Anledningen är att Socialstyrelsen inte anser detta vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. I andra europeiska länder är det tillåtet.

Rekommenderas av Tandhälsoförbundet
Vattenlösliga vitaminer
- C-vitamin 2-4 gram per dag (ska ej tas samtidigt med selen)
- B-vitaminer (komplex ca 100 mg av varje)
- B12-vitamin extra tillskott på ca 1000 mikrogram
- folsyra i form av metylfolat (problem med MTHFR-genen)

Fettlösliga vitaminer
- A-vitamin 2000-3000 IU
- E-vitamin 400 mg
- D-vitamin 2000-4000 IU

Mineraler
- Selen 200-400 mikrogram (sämre upptag om de tas samtidigt med C-vitamin)
- Magnesium 400 - 600 mg (citrat)
- Zink 25-60 mg

Fettsyror
- Omega-3-fettsyror 1000 mg

Varför kosttillskott
Kvicksilver och andra giftiga metaller ökar bildningen av fria radikaler och de omhändertas och oskadliggörs av antioxidanter av olika slag.

Vissa personer kan ha genetiska problem att bilda eller omsätta vissa ämnen och då kan extra tillskott behövas för att normalisera kroppen. De ovan nämnda kosttillskotten tillhör dem som tandvårds- och amalgamskadade ofta mår bättre av.

Även om man tar många kosttillskott är det angeläget att se över sina egna matvanor och öka intaget av grönsaker. Beräkna via Livsmedelsverkets hemsida hur mycket av viktiga vitaminer, mineraler, proteiner och fettsyror som kosten ger. Se också till att äta och leva så giftfritt som möjligt under saneringen och en tid därefter.

Läs också Einar Bergs rekommendationer om vilka kosttillskott amalgamskadade kan behöva. Einar Berg har lång erfarenhet som f.d. läkare av att behandla amalgamskadade.