Avgiftning

Avgiftning behövs som komplement
Den som är sjuk av sina amalgamfyllningar har oftast kvicksilver lagrat i fett och i flera av kroppens organ som hjärna, njurar och lever. Utsöndringen av kvicksilver är långsam.

top-background-amalgam.jpg#asset:85

För att bli av med hälften av det kvicksilver som lagrats i hjärnan tar det cirka 20 år (den så kallade halveringstiden för kvicksilver). Kvicksilverånga går direkt till hjärnan vid kraftig exponering, som när tandläkare borrar i amalgam utan skydd för patienten.

Hastigheten med vilken kroppen avgiftar kvicksilver beror dels på ärftlighet och dels på om man har tillräckligt med näring för att optimera avgiftningen.

Flera olika sätt finns för att öka takten i kroppens avgiftning. Dock krävs stor försiktighet för den som är känslig. Så snart kvicksilver börjar röra sig i kroppen finns risk att det påverkar biokemin. Därför ska kvicksilver bindas hårt vid utsöndringen så att det inte återupptas i kroppen.

Vitaminer och mineraler
Viktiga vitaminer är bland annat C-vitamin som i sig har en avgiftande effekt samtidigt som den är en stark antioxidant. Det senare bidrar starkt till att minska den skadliga oxidativa stressen som kroppen utsätts för.

seabuckthorn-427891_1920.jpg#asset:103

Folsyra i form av metylfolat och vitamin B12 är också viktiga ämnen för avgiftningen. Det finns ärftliga orsaker till låga halter metylfolat och vitamin B12 och den som har sådana gener behöver extra mycket av dessa ämnen för att kroppen ska klara en effektiv avgiftning.

Selen är ett mycket viktigt mineral. Det binder kvicksilver hårt och gör att tungmetallen antingen ligger relativt still och overksam eller att den sakta utsöndras via urinen och avföringen utan att komma i omlopp i blodet. Många svenskar har selenbrist.

Vitamin och mineralterapi för att förbättra kroppens egen avgiftning är något man kan göra själv utan hjälp av terapeuter eller läkare. Förutom de ovan nämnda tillskotten kan man även behöva acetyl-cystein, glutation och magnesium.

Avgiftningskurer
Annat som binder och bidrar till att utsöndra kvicksilver är klorella, koriander och ramslök, zeoliter och svavel. Samtliga dessa kan man testa själv. Svavel kan skrivas ut av läkare.

top-background-ramslok.jpg#asset:84

Medicinskt har man länge arbetat med DMSA, DMPSA och EDTA för avgiftning. De är syntetiska kemikalier med stor förmåga att binda kvicksilver och andra metaller. Det är också dessa medel som är mest utprovade.

I Sverige tillåts dock inte sådana kelerande medel för avgiftning om man haft en sakta pågående förgiftning av kvicksilver från amalgamfyllningar. Vid akut kvicksilverförgiftning däremot anses kelering med DMSA vara befogat.

Det finns även andra avgiftningskurer på marknaden och avgiftande mediciner är på gång, bland annat gäller det Emeramed (tidigare Irminix och NBMI).

Viktigt är dock att man inte själv experimenterar med kraftiga avgiftningsmedel. Anledningen är att kvicksilver när det kommer i rörelse i kroppen kan utlösa allvarliga symtom. Hjälp av en terapeut eller läkare behövs.

Kontakta Tandhälsoförbundet för mer information.

Till Heavy Metal Detox Summit
Via länken nås samtliga föredrag som hölls vid den vetenskapliga konferensen om avgiftning 2019 i Berlin. Tandhälsoförbundet (f.d. Tandvårdsskadeförbundet) var initiativtagare och administratör. Föreläsare från hela världen deltog bland annat Boyd Haley och Michael Aschner från USA, Christopher Exley från England, Joachim Mutter från Tyskland och Swaran Flora från Indien. Samtliga avsnitt är väl värda att titta på.

Intressant litteratur om avgiftning:
Toxic Metals and Andidotes. The Chelation Therapy Handbook. Blauroch-Busch, E. MTM Publishing, 2010
Klinghardts Elimination Protocol (engelska). Länk till pdf-fil
Joachim Mutter
. Länk till Mutter´s hemsida om avgiftning (tyska)