Kontakta oss

Tandvårdsskadeförbundet är en ideell organisation som hjälper medlemmar som är sjuka av dentala material eller som har andra problem relaterade till tänderna.

Verksamheten har få anställda och rådgivningen sker ideellt av medlemmar som oftast själva varit sjuka. Tips på tandläkare och läkare som förstår problemen ges liksom en del allmänna råd för att gå vidare.

Förbundet har en vetenskaplig rådgivare och i styrelsen finns läkare, tandläkare och forskare representerade. Förbundet följer aktivt klinisk verksamhet och forskning. Se mer www.tf.nu och vilka besvär tänderna kan ställa till med.

Bli medlem

Tandvårdsskadeförbundet (Tf)
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
E-post: info@tf.nu
eller fragor@tf.nu


Tf_2017_YouTube.jpg#asset:112